Våra chaufförer kör grönt med Eco Driving

Sedan drygt ett år tillbaka använder vi ett system i våra lastbilar som ger direkt feedback till föraren på sitt körbeteende enligt ett antal förutbestämda parametrar, (se nedan). Förutom i Sverige används samma system i Norge, Danmark, Schweiz och Storbritannien. Under de senaste månaderna har Carlsberg Sveriges chaufförer gjort många små förbättringar och har nu placerat sig i toppen.

Förutom direkt feedback under körningen följs körbeteendet upp varje vecka på individ och gruppnivå så att alla chaufförer får hjälp med att förbättra sitt beteende och även kan dela på erfarenheter och tips för att alla ska kunna köra mer miljösmart och trafiksäkert.

Fokus på körbeteendet
Systemet fokuserar på körbeteende mer än den faktiska förbrukningen. Genomgående för alla parametrar som gäller själva körningen är att de kräver framförhållning och god överblick över trafikläget för att få till ett bra flyt, alltså trafiksäkert och snålt. Utrullning är till exempel något som premieras, att du som förare försöker rulla fram utan gas till rödljus och rondell. Hastiga gaspådrag och upprepade inbromsningar hamnar på minuskontot. Betygsskalan är från A till G där A är bäst.

– När många gör små förbättringar blir det till slut ett väldigt bra resultat på nationell nivå och det är verkligen härligt att se hur vi gått från bra till bäst de senaste månaderna, förklarar Håkan Magnusson som är samordnare inom Eco Driving/Telematics.

Den direkta feedback som systemet erbjuder via skärm och ljudsignaler gör det enklare för chauffören att ändra sitt beteende. Man får inte bara stöd vid körningen utan även vid till exempel tomgångskörning då systemet varnar när man närmar sig maxgränsen för vad som är tillåtet.

ecodrive

Eco Driving Parametrar
Vi fokuserar på följande 5 Eco Driving parametrar:

• Combined Coasting (Utrullning)
Att se framåt och släppa gasen innan tex rondell och korsning.
• Green Band Driving (Gröna bandet körning)
Att köra inom det varvtalsområde som är optimalt för motorn (beroende på fordonstyp).
• Engine Idle (Tomgångskörning)
När bilen står stilla i mer än 180 sekunder med motorn igång.
• Harsch Braking (Hård inbromsning)
När fordonet saktar ner med mer än 8 km/h per 2 sekunder.
• Overspeed (Överhastighet)
Undvika hastigheter över 82 km/h.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *