Så skapar vi förutsättningar för en Noll Olyckskultur

Läs Jennys blogg om hur vi arbetar med hållbarhet på Carlsberg Sverige och särskilt utifrån ett Hälsa och Säkerhets-perspektiv.

”I dagarna presenterade Carlsberg sin Hållbarhetsrapport för 2017.  Det var en intressant läsning där Carlsberg Sverige bland annat lyftes fram för några av våra initiativ vi bedriver inom Ansvarsfull konsumtion och inom ambitionen om Noll Koldioxidavtryck. Vi är det första bryggeriet som både har 100 % biogas och 100 % grön el i vårt bryggeri i Falkenberg. Det bidrar till att vi minskar koldioxidutsläppen från vår värmeenergi och el till noll. Detta gör mig till en stolt Carlsbergare!

I enlighet med vårt hållbarhetsprogram Together Towards Zero finns många fler projekt i vårt hållbarhetsteam för att bidra positivt till vårt klimat, samhälle och våra medarbetare. I hålbarhetsteamet arbetar vi för fortsatt bra arbete med inom våra fyra ambitionsområden: Noll Koldioxidavtryck, Noll Vattenspill, Noll Oansvarig Konsumtion och en Noll Olyckskultur.

Min roll i hållbarhetsteamet på Carlsberg Sverige är leda arbetet inom området Noll Olyckskultur, men även bidra till att vi ska nå Noll Koldioxidavtryck och minska vår vattenanvändning. Jag har alltid haft ett stort intresse för vår miljö och det var därför jag utbildade mig till Miljövetare. Efter årens gång blev hälsa och säkerhet också ett stort engagemang. Jag vill att alla ska arbeta på en trygg och säker arbetsplats och att vi minimerar negativ påverkan på vår miljö. Jag försöker leva som jag lär. Jag tror inte så många gör riskbedömningar innan altanbygge eller målning av fasad hemma, eller försöker göra en livscykelanalys på äpplen i affären (och ja, ibland tar det lång tid att handla mat). 🙂

 

2017 minskade vi våra olyckor som resulterade i sjukskrivning (LTA – Lost Time Accidents) med 46 procent. (2017 – 14 st, 2016 – 26 st). Carlsberg Sverige var en av de bästa i koncernen på att minska antalet LTA. Hur gjorde vi det? Vi är ett team där vi alla arbetar tillsammans, dels genom att rapportera riskobservationer, risker som potentiellt kan bli en olycka. Tar vi bort riskerna, reducerar vi olyckorna. Vi har minskat vår risktolerans och ökat vårt säkra beteende. I skrivandets stund har vi ingen olycka med sjukskrivning under 2018. MEN vi har ändå haft 14 stycken olyckor 2017. Vi måste fortsätta fokusera, rapportera och lösa riskobservationer, aldrig acceptera osäkra beteenden och minska vår risktolerans. Utbilda ledare och medarbetare i säker arbetsmiljö så vi kan göra Carlsberg Sverige till en ännu säkrare arbetsplats 2018. Vi måste fokusera på att öka medvetenheten kring vår arbetsmiljö för alla.

För mig är det vi tillsammans som bidrar till förändring i vår säkerhetskultur på Carlsberg. Att tänka på sin och andras säkerhet borde vara en självklarhet.”

Jenny Berglén, HSE-chef på Carlsberg Sverige

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *