Ansvarsfull konsumtion

Vi på Carlsberg brygger och säljer öl och andra drycker, produkter vi är stolta över och erbjuder våra konsumenter med glädje. En del innehåller alkohol. Alkoholhaltiga drycker r inte som vilken vara som helst. Vi har därför ett stort ansvar för både hur vi själva agerar i alkoholfrågan och hur våra drycker hanteras i kommande led.

Rätt använda kan våra alkoholdrycker skapa både glädje och trevnad för konsumenterna, vara ett gott och naturligt inslag i en måltid eller ett uppskattat inslag i det sociala livet när människor träffas. Självklart vill vi att konsumenterna ska köpa våra alkoholhaltiga drycker och att de som så önskar ska få tillfälle att njuta av dem.

Samtidigt är vi medvetna om att dessa produkter kan användas på fel sätt och vid fel tillfällen. Vi vänder oss starkt mot överkonsumtion och missbruk, som allvarligt kan skada både berörda konsumenter och deras omgivning.

Som producent och distributör av alkoholhaltiga drycker har vi ett ansvar för hur våra drycker konsumeras, vilket främst kommer till uttryck i hur vi bygger vårt sortiment, hur vi agerar tillsammans med restauranger och butiker som säljer våra produkter, hur vi kommunicerar kring våra produkter och vilka attityder vi därigenom medverkar till att sprida. Varje enskild konsument har sedan det slutliga ansvaret för sin konsumtion.