Marknadskommunikation

Vi vill att våra produkter ska ge livskraft, gemenskap och njutning.

Vi är angelägna om att de konsumeras på ett måttfullt sätt och är medvetna om att ett felaktigt bruk av våra produkter kan leda till negativa hälso- och samhällseffekter för konsumenten och dess omgivning.

Carlsberg Sverige har därför ett starkt engagemang i att främja en sund dryckeskultur och arbeta för att våra produkter ska konsumeras på ett ansvarfullt sätt.

Carlsberg Sveriges ansvar ligger i hur vi utvecklar, säljer och marknadsför våra produkter.

 

För att motverka överkonsumtion och arbeta för en måttfull konsumtion samt för att hjälpa konsumenterna att göra medvetna val erbjuder vi ett brett produktsortiment tillsammans med tydlig information och märkning på våra produkter, allt i nära samarbete med våra kunder.

En del av de produkter som Carlsberg Sverige tillverkar och säljer innehåller alkohol. Tyvärr kan de produkterna användas på fel sätt, detta vill vi arbeta emot.

Marknadskommunikation
Ansvarsfull konsumtion