Grön bryggare

Att brygga och växa hållbart, så lyder vår vision. Grön bryggare är ett av våra fokusområden. Ett självklart fokus då öl, som utgör en del av vår kärnverksamhet, är helt beroende av naturliga råvaror som malt och vatten. Våra varor kräver även storskalig produktion och en omfattande distribution.

Vi är sedan 1999 ISO certifierade enligt 14001, en certifiering som kräver stora insatser och en ordentlig översikt av verksamheten. Bryggeriet i Falkenberg renar sedan 2004 allt sitt avloppsvatten och utvinner via samma biogasanläggning gas för drift till delar av bryggeriverksamheten. De rester, dravet, från produktionen går vidare till bönder på västkusten.