Biogasanläggningen

När större delar av vår produktion flyttade till Falkenberg, först 2002 från Göteborg och senare 2004 från Bromma, ställde Länsstyrelsen i Halland ett tydligt krav på Carlsberg Sverige: för att få driva verksamhet i Falkenberg, med de adderade volymerna som detta skulle innebära, behövde vi upprätta ett vattenreningssystem. Ett reningssystem som tog bort biologisk substans från vattnet. Den tillkommande avloppsbelastningen hade inte kommunens reningsverk kapacitet till.

Sagt och gjort, 2004 investerade kommunen flera miljoner i vad som idag går under benämningen biogasanläggningen med en överenskommelse att äga och driva anläggningen i tio års tid. Efter detta skulle vi själva äga anläggningen men kommunen skulle fortsätta och driva den. Nu har det gått över tio år och förhandlingar pågår gällande hur drift och ägandeskap ska se ut i framtiden. 12 procent av vår gasförbrukning kommer idag från biogasanläggning. De resterande 88 procenten får vi i form av naturgas i ledning direkt från Sydgas.

 

På ett dygn har avloppsvatten förvandlats till gas efter att ha renats från fasta partiklar, luftats, passerat både granulerna och gasklockan för att genom ledningar ta sig till bryggeriet. Att vi tar tillvara på den gas som bildas i reningsprocessen är inte allt vi gör för att vara så energieffektiva som möjligt.

– Ångan som uppkommer under produktion bistår oss med värme. Värme till radiatorerna och till flödesvattnet, både i produktion och i våra kranar. Men för att få ånga behöver vi elda och det är här gasen kommer in, säger Thomas Hedman, tidigare teknikchef på Carlsberg Sverige.

Att ta tillvara på dravet och därmed omvandla detta till energikälla har det aldrig varit fråga om.

– Vi bor i en jordbruksbyggd med mycket djur. Det finns ingen anledning att inte bistå lantbrukare med foder. Foder som senare blir gödsel och går till Falkenbergs nya biogasanläggning eller går tillbaka som näring på åkrarna. Så varför hoppa över ett steg i kedjan. Restprodukten från Falkenbergs biogasanläggning kan sedan föras tillbaka till jordbruket, avslutar Thomas.