Dravet blir foder

När Ove Bengtsson började på Lilljohns för två år sedan hade han lång erfarenhet av att köra foder för bland annat Lantmännen. I dag levererar han, tillsammans med två kollegor, vårt drav till drygt 35 lantbrukare inom en radie på sex mil. Drav som efter leverans blandas upp med foder och serveras till kor, tjurar och ungdjur med god aptit. Ett vinnande koncept för alla inblandade.

För sju år sedan startade Torbjörn Jansson jordbruksfirman Lilljohns AB då han såg att det fanns ett behov av att koordinera hämtningarna av de dryga 150 kubik drav som vårt bryggeri lämnar efter sig varje dag.

Han ville göra något annat vid sidan av sitt jobb som lantbrukare och fick möjlighet till ett  samarbete med Carlsberg Sverige. Sedan dess går två lastbilar i skytteltrafik in och ut från bryggeriet i Falkenberg för att hämta och leverera drav.

– Varje fredag får jag en bryggplan från bryggeriet för att kunna planera distributionen utifrån kvantitet. Under produktionstoppar får jag se till att mina kunder har möjlighet att ta emot mer och spara på sig, alternativt levererar jag till nya kunder, säger Torbjörn Jansson

Carlsberg Sverige lämnar 24 000 ton drav efter sig per år. Det är mycket mat. Varje lass rymmer 16 ton och Lilljohns största kund, med flest kreatur, tar emot tre lass drav i veckan.

Torbjörn själv har 5 000 grisar som han föder upp i lantbruket på Lilljohns gård utanför Falkenberg och visst går en del av dravet även hit.

– Grisarna får drav uppblandat med vassle från Arla och jäst från bryggeriet, avslutar han.

Kretsloppet
Vad menar vi när vi säger det? Jo, kornet blir ju först malt som sen blir mesk där resterna blir drav som sen blir djurfoder som så småningom blir kobajs som bonden sen använder som gödsel för att gödsla åkrar där kornet växer. Enkelt och självklart.