Ramlösa Vattenfond

Carlsberg Sverige har tillsammans med Röda Korset och Ramlösa Vattenfond inbringat över 320 miljoner liter rent vatten till vattenprojekt i Namibia, Etiopien och Tanzania. Över 117 000 människor har hittills, tack vare dessa projekt, tillgång till rent vatten och därmed en bättre sanitet. Och så länge Ramlösa Vattenfond finns kommer denna siffra bara att öka.

2011 inledde Carlsberg Sverige ett samarbete med Röda Korset för att bidra till vattenprojekt i utsatta områden där vattenbristen idag är stor. Sedan dess har försäljningen av Ramlösa bidragit till över 320 miljoner liter rent vatten.

För varje liter såld Ramlösa bidrar Carlsberg Sverige med motsvarande mängd rent vatten till Röda Korsets vattenprojekt i Afrika.

Namibia_okorkat_2

 

 

Olle_Okorkat– Att se till att människor får tillgång till rent vatten är ett livsviktigt arbete och vi är glada för Ramlösas och Carlsberg Sveriges långsiktiga engagemang och stöd till Röda Korset. Tillsammans räddar vi liv och ger hopp, säger Olle Rytters, ansvarig för företagssamarbeten på Röda Korset.

– Det är ett tydligt konkret projekt som knyter an till vår verksamhetspåverkan där vatten är en ändlig naturlig resurs som inte kan tas för givet på många platser i världen. Bristen på rent vatten är stor och närmare en miljard människor har inte tillgång till det, säger Thom Ståhl, varumärkesansvarig Ramlösa.

Vattenfrågan ligger högt på agendan då vi är helt beroende av tillgång till rent vatten. Bidrag till vattenprojekt i delar av världen där bristen är stor, minskat spill från produktion och vattenrening av vårt eget avloppsvatten gör att Carlsberg Sverige bidrar till en mer hållbar vattenhantering.

17488 - Vattenkälla i Etiopien (1)

Läs gärna mer om Röda Korsets arbete på deras hemsida.