Eco-Driving

En ny teknik har installerats i samtliga av Carlsberg Sveriges lastbilar, det är början på ett omfattande arbete som kommer att underlätta för våra chaufförer att köra så bränslesnålt och miljövänligt som möjligt.

Utöver Sverige har Schweiz och England redan installerat systemet och fler länder inom gruppen som har egen distribution kommer att ansluta sig. Systemet kommer från det brittiska företaget Microlise.

 

 

– Jag ser detta som något väldigt positivt som ger möjlighet till en viktig kompetensutveckling för alla våra chaufförer genom att vi tack vare detta system kan fortsätta stärka vår konkurrenskraft inom miljöområdet. Det är en Win-Win-Win-situation där alla tjänar på satsningen, miljön med mindre utsläppt, företaget med lägre bränslekostnader och chauffören som premieras för att köra extra bränslesnålt, förklarar en nöjd Paul ”Palle” Hallberg, som suttit med i arbetet som representant från Livs.