HVO-Lastbilar

Carlsberg Sverige storsatsar på HVO-lastbilar tillsammans med Volvo och Statoil som bland annat innebär att Statoil bygger en speciell HVO-station i Länna som gör det möjligt för fler företag att investera i miljövänligare lastbilar.

HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, är mer känt som grön eller förnybar diesel. Bränslet framställs av restavfall från exempelvis slaktindustrin. I stora delar av landet blandas redan HVO i den traditionella dieseln, men genom att köra på ren HVO minskas CO2-utsläppen drastiskt med upp till 90 procent.

– Vi strävar ständigt efter att bli mer klimatsmarta och har sedan tidigare både el-hybrid- och gaslastbilar i vår fordonsflotta. Nu har vi även ett antal HVO-lastbilar som precis har börjat rulla, säger Gabriel Treschow, Fleet Manager, Carlsberg Sverige.

Carlsberg Sverige har, i ett första steg, investerat i tre lastbilar från Volvo som går på HVO. Dessa kommer framförallt att köras i Stockholmsområdet och tankas på en Statoilstation i Länna som byggts om och nu blir Stockholms första HVO-mack. Som första samarbetspart var vi på plats med två av våra nya Volvo-lastbilar vid invigningen av macken.

– Det är såklart mycket trevligt att vara först ut med en HVO-station i Stockholm och att kunna genomföra tester tillsammans med våra kunder. Vi har sedan tidigare en station i Götene som öppnade i början på april, där vi också startat tester med en kund. Den svenska drivmedelsmarknaden är under stor förändring med ett allt större fokus på att fasa ut de fossila drivmedlen. Vi är med i utvecklingen och vill bidra till omställningen från svart till grönt. Denna utveckling kräver också långsiktigt stabila politiska styrmedel för att vi ska kunna fortsätta i den här riktningen, samt att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga drivmedelspriser. Vi följer noga utvecklingen av arbetet med en standard för HVO samt regelverket och beskattningen av denna. När spelreglerna är klara kommer vi vara redo, säger Helena Fornstedt, Senior Director Fuel på Statoil Fuel & Retail Sverige.

360 graders vysystem
Utanpå lastbilen sitter kameror som återger en bild av hur det ser ut runt om kring lastbilen, 2 på sidan, 2 bak och en fram. Dessa kan ses av föraren via en monitor i hytten. Bilden visar mer av högersidan vid ex en högersväng när höger blinkers aktiveras.

Detta möjliggör en extra hög kontroll vid manövrering när man kör i exempelvis tät stadstrafik och leveranser i garage. Föraren får med hjälp av dessa kameror en god uppsikt över fotgängare, cyklister och andra medtrafikanter. De tre nya HVO-lastbilarna är de första i vår flotta att få detta system installerat. Framöver kommer detta att vara en standard i våra fordon som körs i tät stadstrafik för att öka säkerheten för våra utkörare.

Fakta om HVO
Fordon som ska köras på rent HVO-bränsle måste vara certifierade av Transportstyrelsen och genomgå ett särskilt fälttest. I dagsläget rullar ett mindre antal lastbilar i Sverige som körs på 100 procent HVO. Lantmännen var tidigt ute men den stora tröskeln har hela tiden varit att det har saknats bränslestationer. I och med Statoils ombyggda station i Länna finns det nu förutsättningar för fler HVO-lastbilar att rulla i Storstockholm.

HVO-bränslet har framförallt två stora positiva aspekter som uppnås genom att råvaran som används för att producera HVO är fossilfri, en mix av vegetabilisk olja och fett från avfall:

  • I jämförelse med fossil diesel så ger HVO100 färre partiklar, mindre kallstartrök och minskade emissioner
  • Har ett betydligt lägre C02-utsläpp än traditionell diesel, upp till 90 procent CO2-reduktion