Probably the greenest beer bottle

Hösten 2016 presenterades den nya designen på Carlsberg Green Fiber Bottle på Sustainability Brands Conference i Köpenhamn. Det är världens första nedbrytbara träfiberflaska bestående av biomassa och hållbart framställd träfiber. Green Fiber Bottle beräknas att testlanseras på en pilotmarknad under 2018.

Som en del i projektet Carlsberg Circular Community startade Carlsberg ett utvecklingsprojekt 2015 tillsammans med bl a det danska förpackningsföretaget EcoXpac för att ta fram en flaska baserad på hållbart producerad träfiber. Den nya designen på flaskan som presenterades är resultatet av ett samarbete med Carlsberg och övriga medlemmar i Carlsberg Circular Community, samt CP+B Copenhagen och Kilo, ett danskt industridesignföretag.

FullSizeRender

Carlsberg Group arbetar sedan flera år tillbaka med innovation och forskning kring nya alternativa förpackningslösningar under ramverket Cradle to Cradle (C2C).

Carlsberg Circular Community benämns de projekt som tydligare lyfter in den cirkulära hållbarhetsaspekten i C2C och syftar till att utveckla förpackningar med hänsyn till miljö och människa.

För att enkelt förklara cirkulärekonomi och det cirkulära kretsloppet ska den aktuella produkten inte lämna efter sig något avfall utan snarare omvandlas till en råvara som kan användas flera gånger om eller rent av komposteras.

Läs mer på Carlsberg Groups hemsida om The Green Fiber Bottle – här.