Medarbetare

Vi vill ha världens bästa medarbetare!

Och vi vill att våra medarbetare ska vara stolta över att arbeta på Carlsberg Sverige. Att varje arbetsdag adderar mer, utöver det vanliga.

Vi  strävar efter att kunna erbjuda en arbetsplats där våra anställda kan utveckla sin potential i en öppen och inspirerande arbetsmiljö.

Vi är stolta över att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och med en hög etisk standard där alla medarbetare visar hänsyn och respekt för såväl kollegor, kunder och konsumenter som för företaget i sig.

Vi vill också medverka till att våra medarbetare mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Detta uppnår vi bland annat genom att:
• erbjuda anställda möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter
• uppnå en hög standard gällande arbetsmiljö, hälsa och säkerhet i hela företaget

 Vi menar att god hälsa och bra säkerhetsförhållanden ger ett betydande bidrag till vårt övergripande verksamhetsresultat.

Vårt mål är att inga skador ska drabba människor som ett resultat av vår verksamhet. Vi ska säkerställa att alla anställda och entreprenörer på alla verksamhetsorter och anläggningar informeras och utbildas i att tillämpa vår policy och våra riktlinjer så att de kan utföra sina uppgifter på ett säkert sätt.

Varje år anordnar vi interna och externa hållbarhetsaktiviteter med fokus på olika relevanta hållbarhetsfrågor. Vi bjuder in intressenter som får delta och delge kunskap. Ett uppskattat inslag av både medarbetare, samarbetspartners och kunder.

Vi bjuder på ekologiskt kaffe i våra kaffemaskiner, vi bjuder på ekologisk och KRAV-märkt frukt i korgarna, vi sitter i energieffektiva lokaler och vi sorterar våra sopor.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Affärsetik
Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter