Ramverk och Organisation

Ramverk. För att effektivt kunna leda, följa upp och förbättra vårt hållbarhetsarbete arbetar vi strategiskt och fokuserat med hjälp av diverse ramverk.

2008 undertecknade Carlsberg-koncernen FNs Global Compact vilket innebär att vi därmed bundit oss att stödja, främja och följa FN Global Compact riktlinjer för hållbart företagande.

Vi är både miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO sedan 1999 (ISO14001) respektive 1996 (ISO9001) och följer dess ledningssystem vad gäller hållbarhet sedan några år tillbaka.

Under 2015 arbetar vi även för en arbetsmiljöcertifiering – OHSAS 18001.

 

Organisationen. Vi tillhör en global organisation med ett globalt hållbarhetsteam i Köpenhamn.

Vår globala Ledningsgrupp fungerar för det teamet som styrgrupp på samma sätt som vår svenska Ledningsgrupp fungerar som styrgrupp för Carlsberg Sveriges hållbarhetsteam.

I Sverige har vi en hållbarhetsansvarig som tillsammans med en tvärfunktionell grupp med representanter från flera funktioner, driver, implementerar och genomför hållbarhetsaktiviteter i enlighet med aktuella strategier och mål.

Samtidigt finns en öppen och kontinuerlig dialog mellan hållbarhetsansvarig i Sverige och med gruppens hållbarhetsteam.