Rapportering och Policyer

Rapportering. Varje år rapporterar vi in resultat i ett system som heter Enablon. Det görs inom hela gruppen och det görs antingen varje månad, kvartal eller på årsbasis. Vi är många som ”äger” olika indikatorer vilket gör hållbarhetsarbetet till en naturlig del i den dagliga affären. Carlsberg Group sammanställer all data och uppgifter i en samlad hållbarhetsrapport för gruppen.

Carlsberg Group Sustainability Report 2019.

Carlsbergs Hållbarhetsprogram Together Towards Zero lanserades i juni 2017. Det består av fyra områden, läs mer:

TTZ%20Launch%20post

 

 

Läs mer i den svenska folder som sammafattar Carlsberg Sveriges arbete med hållbarhet och Together Towards ZERO.

Carlsberg_Sverige_hållbarhetsfolder_2019

Policyer. Att ha tydliga, lättillgängliga och visuellt trevliga policyer förenklar vår vardag. Inte nog med att det ger en tydlig bild över vad vi har att förhålla oss till utan det ger oss även tydligare riktlinjer gällande krav vi kan ställa på våra leverantörer och sammarbetspartners. Under 2017 genomfördes ett omfattande uppdateringsarbete vad gäller alla våra policyer som faller inom ramen för hållbarhet.