Rapportering och Policyer

Rapportering. Varje år rapporterar vi in resultat i ett system som heter Enablon. Det görs inom hela gruppen och det görs antingen varje månad, kvartal eller på årsbasis. Vi är många som ”äger” olika indikatorer vilket gör hållbarhetsarbetet till en naturlig del i den dagliga affären. Carlsberg Group sammanställer all data och uppgifter i en samlad hållbarhetsrapport för gruppen.

Carlsberg Group Hållbarhetsrapport 2016

Carlsberg Gruppen om:
Resurser och miljö
Hälsa och välbefinnande
Människor och policyer

 

Policyer. Att ha tydliga, lättillgängliga och visuellt trevliga policyer förenklar vår vardag. Inte nog med att det ger en tydlig bild över vad vi har att förhålla oss till utan det ger oss även tydligare riktlinjer gällande krav vi kan ställa på våra leverantörer och sammarbetspartners. Under 2014-2015 genomfördes ett omfattande uppdateringsarbete vad gäller alla våra policyer som faller inom ramen för hållbarhet.

Ansvarsfull konsumtion
Miljö
Arbetsmiljö
Uppförandekod
Marknadskommunikation
Arbetsförhållande och mänskliga rättigheter
Lokalt samhällsengagemang
Uppförandekod för leverantörer och licenstagare