Samhällsengagemang

Carlsberg Sveriges vill ta ansvar och engagera oss i samhället

Vi använder vårt inflytande och vår möjlighet att samarbeta i samhället där vi verkar och vi är fast beslutna att bidra med ett positivt samhällsengagemang.

Vi vill stärka upp vårt hållbarhetsarbete genom god ekonomisk utveckling och genom att investera och delta i lokalt samhällsengagemang.

På så sätt skapar vi goda relationer med våra intressenter och i det samhälle vi verkar.

Långsiktigt vill vi skapa en positiv bild av Carlsberg Sverige och stärka vår position som ledande i dryckesbranschen för ett långsiktigt och positivt samhällsengagemang.

Sponsring

All lokal samhällssponsring har syftet att främja ungdomars utveckling, bidra till avhållsamhet från alkohol och droger genom att bidra till att skapa en meningsfull fritid.

Idag sponsrar vi ett 30-tal föreningar där de flesta aktiviteter finns represterade, det innbär allt från ridföreningar till innebandy- och fotbollsklubbar.

Sponsringssamarbetet kan se lite annorlunda ut, beroende på hur behovet ser ut.

I dag lägger vi primärt fokus på fritidsaktiviteter som främjer ungdomar kring Falkenberg och Ramlösa.

Lokalt samhällsengagemang

Bryggarinitiativet

Under året är vi tillsammans med övriga medlemmar i Sveriges Bryggerier aktiva i ett åtagande för integration – Bryggarinitiativet. Det gör vi för att vi vill bidra i den flyktingsituation som råder i Sverige. Bryggarinitiativet är alkoholfritt och varumärkesneutralt & tillsammans med Migrationsverket & Arbetsförmedlingen erbjuder vi  praktikplatser till nyanlända flyktingar och asylsökande.

Bryggarfonden Sveriges Bryggeriers medlemmar kan söka medel ur för aktiviteter som förbättrar situationen för nyanlända flyktingar och asylsökande.

Läs mer om Bryggarinitiativet.

BI_logga