Vision och Fokus

Vision. Vi strävar alltid efter att förbättra vår verksamhet – att brygga hållbart är en del av vår DNA. Öl är vår kärnverksamhet och vi är beroende av naturliga råvaror som malt och färskt vatten. En hållbar miljö är en förutsättning för vår bryggeriframgång, och vi kan bidra till en hållbar framtid.

Vi är medvetna om att våra alkoholhaltiga produkter inte är vilken vara som helst och att det ställer större krav på oss. Ansvarsfull och hållbar konsumtion av våra produkter är viktigt och något vi prioriterar.

Vi inser att vi är starkare tillsammans. Att vi kan åstadkomma en större förändring som gör skillnad i samarbete med våra kunder, konsumenter och samarbetspartners.

Vi brinner för att alltid växa vår verksamhet för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga och ha en ledande position. Som marknadsledare ser vi både en möjlighet och ett ansvar att bygga en hållbar verksamhet. Genom att integrera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i vår dagliga verksamhet säkerställer vi en långsiktig hållbar utveckling.

Fokus. 2014 genomfördes en väsentlighetsanalys för att bättre förstå omfattningen av de interna och externa utmaningar vi står inför med relevans till vår verksamhet och för våra intressenter.

Baserat på resultatet har vi definierat vår treåriga hållbarhetsstrategi och formulerat våra fokusområden till Hållbarhet på Carlsberg Sverige, Grön Bryggare, Ansvarsfull konsumtion och Hållbara produkter och förpackningar.

Vi fortsätter att sätta en treårig målsättning för långsiktighet och följer upp på de KPI:er vi har satt samt rapporterar resultatet månads- kvartals- och årsvis (beroende på område) till Carlsberg Groups globala hållbarhetsfunktion och bidrar på så sätt med underlag till våra globala Hållbarhetsredovisning.