Så skapar vi förutsättningar för en Noll Olyckskultur

Läs Jennys blogg om hur vi arbetar med hållbarhet på Carlsberg Sverige och särskilt utifrån ett Hälsa och Säkerhets-perspektiv. ”I dagarna presenterade Carlsberg sin Hållbarhetsrapport för 2017.  Det var en intressant läsning där Carlsberg Sverige bland annat lyftes fram för några av våra initiativ vi bedriver inom Ansvarsfull konsumtion och inom ambitionen om Noll Koldioxidavtryck. Vi […]

Carlsberg gör framsteg inom hållbarhetsområdet

Carlsberg-koncernens hållbarhetsrapport för 2017 visar på goda framsteg för det nya hållbarhetsprogrammet Together Towards Zero. På global nivå minskar koldioxidustläppen med 16 %. Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg är det första koldioxidneutrala bryggeriet inom koncernen från energianvändning, genom 100 % biogas och grön el. Together Towards Zero lanserades i juni 2017 som ett svar på de globala […]

Carlsberg startar grupp för unga klimatforskare

I samband med World Economic Forum i Davos, som inleds på tisdag, sjösätter Carlsberg Group ett initiativ för unga klimatforskare som syftar till att ta itu med några av världens stora utmaningar kring klimatförändringar och vattenbrist. Gruppen lanseras med en jobbannons som har rubriken: “The best job for the world. Probably”. Carlsbergkoncernen letar just nu […]

Sveriges första koldioxidneutrala bryggeri

Vårt bryggeri i Falkenberg är det första stora bryggeriet i Sverige med noll koldioxidutsläpp från energiförbrukningen. Genom att öka användningen av biogas är vi nu till 100 procent drivna av biogas och grön el. – Vi har under många, många år arbetat för att skapa ett så effektivt bryggeri med så låg påverkan på vår miljö […]

Sveriges dryckesnäring går samman för att minska klimatavtrycket

Sveriges Bryggerier, Systembolaget och Sprit & Vinleverantörsföreningen, gör tillsammans en stor branschgemensam insats för att skapa en mer hållbar dryckesbransch. Första steget är en gemensam viljeyttring att minska klimatpåverkan. I viljeyttringen lovar aktörerna att inom ett år mäta sina koldioxidavtryck utifrån Greenhouse Gas Protocol, GHG, som är en internationellt vedertagen standard för att beräkna och […]