Partnerskap med kunder för att växa alkoholfri öl

Det finns ett ökat intresse efter välsmakande alkoholfria alternativ. Genom att samarbeta med kunder och partners ökar vi tillgängligheten. Vi vill att våra produkter ska avjnutas ansvarsfullt. Ett viktigt fokus för att nå Noll Oansvarig Konsumtion är att utöka den alkoholfria portföljen och erbjuda konsumenterna 100 procent valmöjlighet. Carlsberg var först med alkoholfri fatöl i Sverige. Idag […]

Nattvandring.nu – ett samarbete vi är mycket stolta över

Carlsberg Sverige har varit partner till stiftelsen Nattvandring.nu i snart 10 år.  Nattvandring.nu bildades 2008 och Carlsberg Sverige blev partner kort därefter. Idag engagerar stiftelsen nästan 50 000 vuxna som är aktiva i 370 lokala nattvandringsgrupper runt om i landet. 2018 gjordes 19 500 nattvandringar från norr till söder. – Vi finns där ungdomarna är, ute på […]

Dryckesbranschen gör gemensam sak för att minska sin klimatpåverkan

Initiativets första rapport visar att förpackningar och transporter är de största orsakerna till branschens klimatavtryck. I Dryckesbranschens Klimatinitiativs första klimatmätning deltog 35 företag vilket utgör 74 procent av Systembolagets försäljningsvolym. Carlsberg Sverige är ett av de deltagande företagen. Deltar gör både stora och små bryggerier, vin- och spritimportörer och deras respektive branschorganisationer, Sveriges Bryggerier, Sprit & […]

Tillsammans mot en mer hållbar framtid

Vi gör framsteg inom Together Towards Zero, både globalt och i Sverige. Partnerskap är vägen framåt för att vi ska nå de långsiktiga målen för 2022 och 2030. Under 2019 nådde Carlsberg Group en 30 % minskning av relativa koldioxidutsläpp på bryggerierna, jämfört med 2015 (-13 % sedan 2018). 56 % av all el kommer […]

Allt fler svenskar tar en vit månad

Nästan var tredje svensk har, en eller flera gånger, tagit vit månad under de senaste två åren och drygt sex av tio svenskar kan tänka sig att göra det under 2020. Den främsta anledningen till att helt avstå alkohol under en period är att man vill vara mer hälsosam. Det visar Sifoundersökningen ”Dryckeskollen” som är […]