Hälsa och Säkerhet på Carlsberg Sverige

Hälsa och Säkerhet är ett viktigt område som är prioriterat över hela Carlsberg-koncernen, med målet att skapa en trygg, säker och trevlig arbetsplats.

Vi arbetar systematiskt med att ta bort potentiella risker från verksamheten genom att rapportera tillbud, följa upp och åtgärda. Vår tro är att vi ska nå Noll Olyckor, men det kräver att vi inte släpper fokus. Idag har vi globalt främst tittat på fysiska olyckor, men den psykosociala biten är minst lika viktig, och därmed en viktig del av arbetet.

Vi arbetar med kommunikation, tydliga processer, verktyg, ledarskap och beteendeförändring för att etablera en kultur kring Noll olyckor på Carlsberg Sverige. En del av arbetet är att tydliggöra rutiner, samt rapportera tillbud och göra riskobservationer.

Viktiga fokusområden är LOTO, Log Out Tag Out, där vi tydligt markerar våra maskiner när de är avstängda. Vi målar trottoarer för att skapa en tydligare säkerhet för trafik/gående, vi har infört obligatorisk säkerhetsväst vid vistelse utomhus på våra produktionsanläggningar. Vi tittar på hur vi hanterar kemikalier och vi har gjort en hemställan till Trafikverket om att förbättra säkerheten på vägen utanför bryggeriet i Falkenberg.

Under 2018-2019 har vi fokus på att öka inrapporteringen av riskobservationer och tillbud, samt att öka vår Safety Awereness och minska vår risktolerans över hela organisationen.

Under 2018 hade vi 4 LTAs, Lost Time Accidents, dvs skador som leder till sjukskrivning. Det är en klar förbättring jämfört med 2017, då vi hade 14 LTAs. Men, målet är NOLL olyckor så vi fortsätter förbättringsarbetet.