Våra vanligaste dryckesförpackningar

Att vi svenskar är världsbäst på att panta är ingen nyhet.

Tack vare att vi är så bra, blir svenskens påverkan på miljön mycket mindre än i andra länder.

På uppdrag av Sveriges Bryggerier har Svenska Miljöinstitutet genomfört en livscykelanalys (LCA) på de vanligaste dryckesförpackningarna i Sverige.

Och vi på Carlsberg Sverige har hjälpt till att sätta ihop en informationsfolder om detta. Följ länken och lär dig mer våra vanligaste dryckesförpacknigar och dess klimatpåverkan.

Läs gärna Livscykelanalysen här – Kort Fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar